Team Mont Ventoux

 Amarant Groep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     logo team mont ventoux amarant groep

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  logo facebook

Amarant Groep

Amarant Groeplogo amarant groep
Levensloopbenadering
De Amarant Groep bevindt zich met haar vier merknamen in een nieuwe fase. De nadruk van de Amarant Groep ligt op een steeds ‘werkzamere zorg’. Gericht op zichtbare resultaten op het terrein van: kwaliteit van leven, meer ‘zelf doen’ en meer ‘meedoen’.

De Amarant Groep biedt in zijn geheel, gedurende de gehele levensloop van een cliënt, begeleiding en behandeling aan mensen met een (ernstig) verstandelijke beperking, een licht verstandelijke beperking, autisme (normaal begaafd), een lichamelijke beperking en/of een niet aangeboren hersenletsel. Dit brengt ons tot een nieuwe visie van de levensloopbenadering.

Merknamen per doelgroep
Gezien de omvang en diversiteit van het aanbod, hebben wij nu vier merknamen voor vier doelgroepen met voor elk merk passende zorgconcepten en zorgarrangementen. Want de mens met een ernstig verstandelijke beperking vraagt om andere competenties, andere huisvesting, andere netwerken (etc.) dan de mens met autisme of de mens met een licht verstandelijke beperking.

De taak van de Amarant Groep
De Amarant Groep is een organisatie die zorgconcepten ontwikkelt en aanbiedt als antwoord op de zorgvraag in elke levensfase van de cliënt en zijn familie. De Amarant Groep ondersteunt en faciliteert zo de vier merknamen. Het ‘instituut Amarant Groep’ bestaat niet voor de cliënt.

Voor de cliënt zijn er Amarant, Idris, Expertisecentrum Autisme en Pauwer.

De kern van onze missie
De Amarant Groep ondersteunt, innoveert en positioneert zich met actuele en werkzame zorgconcepten waar mensen met een beperking en de maatschappij om vragen. De zorg die we leveren is een antwoord op de zorgvraag in elke levensfase. Het perspectief van de cliënt staat in alle zorgconcepten centraal met een meetbaar resultaat.

Wij doen dit met vakbekwame professionals die zich kenmerken door aandacht, warmte en betrokkenheid. In overleg met onze cliënten en hun vertegenwoordigers, georganiseerd in cliëntenraden.

Wij hebben de bereidheid om voortdurend te willen veranderen, we zijn creatief en laten ons zien. Als de zorgvraag dat vraagt en de omgeving dat nodig maakt.

Dit is de kern van onze missie.